En RETS treballem en xarxa amb altres organitzacions amb l’objectiu de plantar cara a l’impacte que tenen les empreses transnacionals en els drets socials, humans i ambientals, així com contribuir a la construcció d’una societat sostenible i justa.

Campanya Roba Neta
La Campanya Roba Neta està present a 14 països europeus. En cadascun, ONG, sindicats i organitzacions de persones consumidores donen suport a la lluita de les treballadores de la confecció per tal de millorar les seves condicions laborals

Dismantle Corporate Impunity
La campanya mundial per desmantellar el poder corporatiu i acabar amb la impunitat de les empreses transnacionals, neix de les organitzacions i campanyes que van construir el proces del Tribunal Popular dels Pobles (TPP) i la xarxa Enlazando Alternativas.

Supply Cha!nge
RETS impulsa a l’Estat Espanyol la campanya europea Supply Cha!nge. El nostre objectiu és pressionar a les grans cadenes de supermercats perquè es responsabilitzen dels impactes social i ambientals de les seves pràctiques empresarials en la cadena de subministrament.